Welkom

Het leven is in beweging, jij bent in beweging.

Het leven is in beweging, jij bent daarin een belangrijk onderdeel. Het is fantastisch als je in staat bent om mee te bewegen en elk moment van je leven te genieten. Natuurlijk zijn er dagen waarop dit minder goed lukt, maar over het algemeen is het mogelijk om het grootste gedeelte van de tijd gelukkig te zijn en te genieten.

Een gespannen lijf, gevoel van stres en de druk om alles te combineren kan soms overweldigend zijn.
Hoe vind je tijd voor jezelf in een druk gezin, studie, werk, relatie en sociaal leven? 

Hoe gaat het eigenlijk met jou?
Er zijn momenten waarop we het gevoel hebben dat we alle ballen in de lucht moeten houden en dat we ons eigen evenwicht dreigen te verliezen.

Wat betekent het voor jou om in balans te zijn?

Je kunt vastlopen en je afvragen of je alles wel goed doet. Je wilt graag met energie de dingen doen maar het kost je meer energie dan dat het je oplevert. Een stemmetje in jou kan je daarin tegen houden een overtuiging die je je zo eigen hebt gemaakt, ik ben niet goed genoeg, wie ben ik nou, of ik word niet gezien. Aan de slag gaan met deze overtuiging gaat je helpen om in balans te zijn en weer met energie te genieten van de dingen die je zo in leven doet.

Integratieve coaching & of counseling kan uitkomst bieden
In balans zijn en genieten hoe doe je dat?Laten we samen ontdekken hoe jij in balans kunt zijn en hoe jij volop kunt genieten van het leven!

     Ontspanning is wie je bent,

Spanning is wie je denkt te moeten zijn.                                                                           

Wat kom ik in mijn praktijk bijvoorbeeld tegen:

  • somberheid
  • angst klachten
  • geen energie
  • vermoeidheid
  • schuldgevoel
  • prikkelbaar zijn- kort lontje
  • veel piekeren
  • schaamte
  • geen gevoel van autonomie - geen tijd voor jezelf
  • gevoel hebben er alleen voor te staan
  • verbinding met je partner missen
  • moeilijk te verwerken tegenslagen
  • zwangerschap, bevalling, kraamtijd
  • onzekerheid                                

Je kunt vastlopen uit balans raken en even niet meer weten welke richting je op moet. Als Integratief counselor- coach ondersteun ik jou om jouw balans en je richting, (jouw kompas) weer te vinden.

De juiste tijd om je te ontspannen is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Kortdurend traject
In gemiddeld 6 sessies staan jouw gedachten en gevoelens centraal om zo voor jezelf uit te zoeken en aan te pakken waar je bent vastgelopen.
De inhoud van de sessie wordt afgestemd op jouw specifieke situatie. Ik ondersteun jou om zelf waar je bent vastgelopen op te lossen. Door grip en bewustwording waarin het voor jou speelt kun je zo stappen zetten en je doel bereiken.
Het doel van de samenwerking is dan ook jouw autonomie, geen afhankelijkheid van mij als counselor-coach zodat je straks ook weet hoe je verder kunt. 

We plannen als eerst een intakegesprek dit kan online of live in mijn praktijk. Na het intakegesprek beslis jij of je het traject start. Het is belangrijk dat jij vertrouwen hebt in het traject en in onze samenwerking. Deze intake is kosteloos wanneer de samenwerking geen vervolg krijgt.
Anders is het de eerste sessie.
Sessies duren 60 minuten.

Ben je uit balans loop je vast en zou je graag willen genieten van alles in je leven?
Neem contact met mij op voor meer informatie of om direct te weten of je op korte termijn kunt starten.

 

Welcome,

Life is in motion, and you are an important part of it. It's fantastic if you can move with it and enjoy every moment of your life.
Of course, there are days when this is not so easy, but overall, it's possible to be happy and enjoy life most of the time.

A tense body, feelings of stress,
and the pressure to juggle everything can sometimes be overwhelming. How do you find time for yourself in a busy family, studies, work, relationship, and social life?

How are you doing, by the way?
There are moments when we feel like we have to juggle everything and that we're in danger of losing our own balance.

What does it mean for you to be in balance?

You can get stuck and wonder if you're doing everything right. You want to do things with energy, but it costs you more energy than it gives you. A voice in you can stop you, a belief that you've made your own: I'm not good enough, who am I, or I'm not seen.
Working on this belief will help you find balance and enjoy the things you do in life with energy again.

Integrative coaching and counseling can provide a solution.
How do you find balance and enjoy life?
Let's discover together how you can be in balance and fully enjoy life!

In my practice, I encounter, for example:

 • Depression
 • Anxiety
 • Lack of energy
 • Fatigue
 • Guilt
 • Irritability
 • Overthinking
 • Shame
 • Lack of autonomy - no time for yourself
 • Feeling alone
 • Missing connection with your partner
 • Difficult to process setbacks
 • Pregnancy, childbirth, postpartum period
 • Insecurity

You can get stuck, lose balance, and not know which direction to take. As an integrative counselor-coach, I support you in finding your balance and your direction (your compass) again.

The right time to relax is when you don't have time for it.

In an average of six sessions, your thoughts and feelings are central to figuring out and addressing where you got stuck.
The content of the session is tailored to your specific situation. I support you in solving where you got stuck on your own.
By gaining control and awareness of what's going on for you, you can take steps and achieve your goal. The goal of the collaboration is, therefore, your autonomy,
no dependence on me as a counselor-coach, so that you know how to proceed later on.

We first plan an intake interview, which can be online or in-person at my practice.
After the intake, you decide whether to start the program. It's essential that you have confidence in the program and our collaboration. This intake is free of charge if the collaboration doesn't continue.
Otherwise, it counts as the first session. Sessions last 60 minutes.

Are you out of balance, stuck, and would you like to enjoy everything in your life?
Contact me for more information or to find out if you can start soon.